Ιερός Ναός της του Θεού Σοφίας / Θεσσαλονίκη
7 Απριλίου 2001 μ.Χ

Συμμετέχει η χορωδία “Ηδύμελον” με χοράρχη τον Ιωάννη Τσάμη.
Πραγματοποιήθηκε με τις ευλογίες του πρώην Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Παντελεήμονα τον Β΄